úterý, října 17, 2006

o/psáno

- - -
…Jen ve vzácných chvílích, kdy se nám podaří zahlédnout ve světě rým, může mysl opustit sama sebe a posloužit věcem jako most přes čas a prostor, přes vidění a paměť. Není to však jen rým. Gramatický systém existence zahrnuje všechny jazykové obrazy: přirovnání, metaforu, metonymii, synekdochu – takže každá věc ve světě skutečnosti představuje mnoho věcí, které zase ustupují mnoha dalším věcem v závislosti na tom, vedle čeho se tyto věci nacházejí, v čem jsou obsaženy, z čeho jsou vyňaty. Druhá část přirovnání často chybí. Může být zapomenuta, ukryta v nevědomí, nebo nepoužitelná...

[ Paul Auster: Vynález samoty.
[ Přeložila Petra Kůsová. Prostor, Praha 2000, str. 212
- - -
.

Štítky:

<< hlavní­ strana