úterý, prosince 12, 2006

o/psáno

- - -
...Lidský život usiluje o harmonii v každém okamžiku. Myslím, že i proto lidé tolik mluví. Jako by si rozmanitými formami řeči, diskusí, hádkou, vyznáními, přáli vytvořit soulad mezi svým vnitřním a vnějším světem. A přitom tento soulad nelze vytvořit pomocí prostého sdělení. Lidé si však nedůvěřují a všechno chtějí vysvětlit, v každém okamžiku chtějí vnucovat své názory svému prostředí, a to je oddaluje harmonii ještě víc, místo aby je to přiblížilo řešení, anebo ne-li přímo řešení, tak alespoň nějakému chvilkovému klidu (který se spřízněný s jistotou). Každé vyslovené slovo rodí nové konflikty formou takových protikladů, které jsou opět odkázány na řešení, a tak protiklady čekající na řešení vytvářejí dlouhý řetězec, vedou na bludné cesty, do slepých uliček...

[ Péter Nádas: Dům paní Kláry.
[ Přeložila Anna Valentová. Mladá fronta, Praha 2003; str. 141
- - -
.

Štítky:

<< hlavní­ strana