čtvrtek, září 14, 2006

dávno

- - -
Co postihnout? Nelze stále být jen v otázkách. Stále se tázat a němět odpovídání. Jaké vzkazy však procházejí mlčením! Není to všechno? Nač rozepisovat, rozebírat, diskutovat. Není na vybranou. Možnost BÝT je dána jen jednou. Co zbylo z bytí?
Neustálá reflexe okolí ve vztahu k sobě.
Neustálá reflexe sebe ve vztahu k okolí.
Uvědomění si této sounáležitosti něco stojí. Je to však málo. Musí se vyjádřit, nějak na to reagovat, ne jen přijímat. Nestačí si jen uvědomovat. Nutno vědět... Ano, sedím zde, v tomto pokoji, na této židli, s tímto sešitem v ruce a držím toto pero. Jen jednou. Tento okamžik je nevratný. Písmeno M ve slově okamžik jsem napsal před několika málo vteřinami a toto písmeno M a tyto vteřiny jsou již jednou dány a my jsme je využili tak, jak jsme je využili. Písmeno M je minulostí, nikdy, nikdy již znova nebude. Píšu-li opět "okamžik", je to okamžik nový, nové M, pouze napodobenina toho daného, přesně minulého a ztraceného... Je třeba se bouřit. Je třeba OKAMŽIKŮ, které však nepřijdou samy, je třeba s nimi bojovat. Sevřít!

[ 14. 9. 1996
- - -
.

Štítky:

<< hlavní­ strana