sobota, listopadu 17, 2007

o/psáno

- - -
...Ztotožnil jsem se se svou prací, přijímal jsem ji tak, jak ke mně přicházela, s vědomím, že potřebu psát mi nikdo a nic nemůže vzít. Toto zjištění na mě zapůsobilo jako osvícení, v němž se zvolna rozptýlily mé dosavadní pochybnosti. Došel jsem k poznání, že i kdyby se celý můj život rozpadl na prach, sále ještě budu mít pro co žít...

[ Paul Auster: Leviatan. Prostor, Praha 2002; str. 155, 156
[ Přeložila Petra Kůsová
- - -

Štítky:

<< hlavní­ strana