pondělí, října 27, 2008

jakub bělan

[ Otvory

Jsou výtahy,
které dokáží převrátit jazyk v ústech;
jsou útesy,
které ubližují.

Jsou místa,
pod nimiž se napíná
blanka vzteku;

jsou plochy neklidu,
otvory soucitu,
prohlubně mlčení.

Otvory, které vábí;
vřetena, jež je třeba rozmotat -
proto, že na konci
není nic jiného
než konec.

[ Stín (Rozplyneš se). Literární salon, Praha 2008
.

Štítky:

<< hlavní­ strana

sobota, října 18, 2008

vysvětlení

Štítky:

<< hlavní­ strana

sobota, října 11, 2008

50 neboli petr hrbáč neboli L

[ Kdysi v loutkovém divadle Radost

Není to tak dávno,
nezmoudřel jsem ještě,
loutky ve vitrínách
mě dosud bezbolestně trhají na mluvící plameny,
šuškání po létech
zesílilo v údery jakéhosi dlaždiče,
dospívám ke zvláštnímu poznání,
že opilost má v rodokmenu
vznešenost hraček na poušti.
Vím také, že se mnou málokdo mluvil,
protože jsem nechtěl,
jenom ke mně mluvili,
mysleli si, že je slyším,
ale já jsem myslel na vyšeptalost
dvorů ošklivých,
spokojenou zdupanost
špinavé podlahy,
blažený útisk
předmětů s odvátými jmény.

[ Podzemní hvězda. Petrov, Brno 1998; str. 106
. . .
11. 10. 2008 se Petr Hrbáč dožívá 50 let...
.

Štítky:

<< hlavní­ strana

pátek, října 10, 2008

p r o t i s t r a n a : n e g a t i v

- - -
Animace [formát PPT; 800 kB]
. . .
Zveřejněno zpětně 29.11.2008, přiřazeno ke dni vzniku...
- - -
.

Štítky:

<< hlavní­ strana

čtvrtek, října 09, 2008

: : : : : :

- - -
Světla, pachy, pohyby.
Podzimní město,
noc!
A ty jsi kdo? A ty jsi kdo? A ty jsi kdo?
. . .
Na Zábrdovickém mostě jsem si náhle uvědomil, že most je stejně starý jako můj otec.
Je to právě On, kdo mi umožňuje přechod odsud tam, odtamtud zase zpět!
Na týdnech nezáleží...
- - -
.

<< hlavní­ strana

středa, října 08, 2008

to

- - -
To je až neuvěřitelné! Opět Ivan Laučík a opět dopis I. Štrpkovi, tentokrát ze 4.12.1988:

Keď mlčanie stráca zmysel, treba ho objať
zvukom
a vrátiť mu hodnotu škvrny.

[ Pohybliví v pohyblivom. F. R. & G., Ivanka pri Dunaji 2007; str. 249/250

Neuvěřitelné protože to... Ano! Ano!
- - -

<< hlavní­ strana

sobota, října 04, 2008

socha - výkřik, třpyt!

- - -
Vážený pane Bělane, vážený Jakube,

nemám ve zvyku jezdit v září běžně do Bratislavy, abych si tam mohl koupit knihy s básněmi Erika Grocha a Ivana Laučíka a před odjezdem mimochodem zavítat do jednoho z brněnských knihkupectví a pořídit si v něm čerstvou sbírku sedm let starých veršů Ondřeje Macury a při té příležitosti „náhodou“ utkvět na té Vaší, ale to sem nepatří.
Nemám ve zvyku bezprostředně reagovat na vydané básnické sbírky, po nocích posílat do nakladatelství rozechvělé žádosti o kontaktní adresy na jejich autory a úzkostlivě čekat, zda mi vydavatel odpoví, ale to sem nepatří.
Nemám ve zvyku psát otevřené dopisy a přímo polemizovat s recenzenty a obsahem jejich sdělení, ale to sem patří. Patří to sem, protože Milena M. Marešová se ve své noticce ke třem novým sbírkám Literárního salonu na Portálu české literatury 25.9.2008 zmůže v kontextu Vaší knihy jen na ubohé nic:
„...Sbírka se od ostatních spoluvydaných nejvíce liší úpravou, jiným typem písma a hojnějším počtem doprovodných fotografií. Také JB má sklon k pohádkovosti, v níž lze nacházet odvrácenou stranu niterných komplexů [citace].“ Rumburaka na ni! Rumburaka na ni i s Fantomasovými hřeby! Jistě, typografie knihy je vyhraněná, ale o to jde přeci až ve druhém plánu! Popsat Vaši básnickou sbírku tím, že se „liší úpravou, jiným typem písma a hojnějším počtem doprovodných fotografií“, může jen ten, kdo se s ní bezostyšně mine…
Ale Marešová má potřebu pokračovat dále: „…forma vyjádření je z trojice prezentovaných nejúspornější: krátké básně spíš budí dojem poskládaných a sympaticky znějících dvoj- [citace] a trojverší [citace], jejichž půvab a svéráz zní sice občas nadneseně či jako říkačkové klišé, jindy ale jasně a pronikavě. Teprve až se tato dosud rozčeřená hladina usadí, bude možné zjistit, který směr Bělanova veršování převáží.“
Sympatická dvojverší? Sympatická trojverší? Říkačkové klišé? Veršování?
Přesné, ostré zářezy tupými předměty! Takové jsou mi Vaše básně. Básně na dřen, básně příčně, básně skrz. Totální čas v totálním prostoru. Děje. Zvuky. Otvory. (Není odkud! Není kam!)
Vy: „Klečíš nad jámou/ plnou světla;/ je půlnoc.// Viděl jsi vesmír/ roztržený v půli -/ cáry navzdory paměti.// Tam dole hoří světlo;/ jehly plamenů/ vyšívají krajku prázdna.// Jsi tu i tam:/ světlu navzdory,/ navzdory paměti.“ [Světlo, str. 40]...
Vašimi básněmi mi vane jediné: „Buď jsi slepý a všechno úsilí vysvětlit ti, co je modrá barva, bude marné, nebo vidíš, a potom je zbytečné s tebou mluvit o modré barvě...“ [René Daumal: Klavikuly Vysoké poetické hry]
Naprostý a svrchovaný zjev současné poezie!

[ Jakub Bělan: Stín (Rozplyneš se). Literární salon, Praha 2008
- - -

<< hlavní­ strana

středa, října 01, 2008

soukmit!

- - -
Rytmus sa zrýchluje - pohyb skracuje - až nehybnosť, ale šialený rytmus.

Ivan Laučík v dopise Ivanu Štrpkovi, 1967

[ Pohybliví v pohyblivom (Laučík / Repka / Štrpka). F. R. & G., Ivanka pri Dunaji 2007; str. 175
- - -
.

Štítky:

<< hlavní­ strana