úterý, října 31, 2006

marek šindelka

[

maminka nabourala na dálnici
anděl smrti
se vlnil na boku auta
pohyboval se rychle
sto čtyřicet kilometrů v hodině
obtékal karoserii
měl drápy jako holub
těmi se dostal dovnitř
když se auto dotklo svodidel

[ Strychnin a jiné básně. Paseka, Praha/Litomyšl 2005
.

Štítky:

<< hlavní­ strana

sobota, října 28, 2006

[ do zdí

- - -

Do zdí, do zdí panikou slov biju,
doprostřed vět je vrážím,
doprostřed ulic dlážděných tmou.
Zůstat, vnímat, vždyť pro toto žiju -

nálety hlásek a řícení stěn,
poplašné sirény znějí.
Do zdí, do zdí panikou slov biju,
bez vůle prorazit zběsilým snem.

- - -

[[ . . . ].[ . . . ]]
.

Štítky:

<< hlavní­ strana

pátek, října 27, 2006

oko 17

Štítky:

<< hlavní­ strana

čtvrtek, října 26, 2006

nikoli!

- - -
NEtace na Seznamu:
STRÁNKY POEZIE, SKEČÍ A pomalu... postupně... do morku kostí.
A toto je jako co?!
. . .
[Skeč = krátký dramatický útvar se satirickým zaměřením]
Slovník cizích slov, Encyklopedický dům, Praha 1996, str. 310
. . .
Nehybnost jako celek? Cha!
- - -

<< hlavní­ strana

středa, října 25, 2006

o/psáno

- - -
...Tím, jak umělec nakládá se skutečností, stvrzuje své odhodlání říkat ne. Ale to, co ponechává ve vlastnoručně vytvořeném světě ze skutečnosti, vyjevuje, že souhlasí alespoň s částí reality, kterou vymaňuje zpřítmí dění a staví do světla tvorby. V krajním případě, je-li umělcovo ne absolutní, skutečnost je vyhoštěna jako celek a stojíme před díly čistě formálními. Jestliže se umělec naopak rozhodne, z důvodů často mimouměleckých, položit důraz na syrovou realitu, máme tu čest čelit s realismem. V prvém případě je původní gesto tvorby, v němž jsou úzce spjaty revolta i přitakání, ano i ne, okleštěno pouze ve prospěch negace. To je pak čirý formalismus, jehož příkladů je dnešní doba plna a jehož nihilistický původ je více než zřejmý. V druhém případě se umělec domnívá, že vtiskne světu jednotu. když jej zbaví jakékoliv výsadní perspektivy. V tomto směru prozrazuje svou potřebu jednoty, byť pokleslé. Rezignuje však rovněž na zásadní požadavek umělecké tvorby. Aby lépe popřel relativní svobodu tvůrčího svědomí, vyzdvihuje bezprostřední totalitu světa. V těchto dvou typech děl popírá tvůrčí akt sám sebe. Původně odmítal jen jednu stránku reality, přičemž jinou vyzdvihoval. Ať už dospěje k tomu, že veškerou realitu odvrhne, nebo vyzdvihne právě jen ji, vždycky tím sám sebe popírá, v absolutní negaci, či absolutním přitakání...

[ Albert Camus: Člověk revoltující.
[ Přeložila Kateřina Lukešová. Český spisovatel, Praha 1995, str. 267
- - -
.

Štítky:

<< hlavní­ strana

pondělí, října 23, 2006

oko 16

Štítky:

<< hlavní­ strana

neděle, října 22, 2006

dávno

- - -
„Už několikrát se mi o tom zdálo, ale nikdy jsem se sem nedostal, protože jsem se pokaždé probudil...“
Zhruba takovouto větu „jsem“ pronesl ve dnešním snu poté, co jsem se po nějaké katastrofě dostal složitým podzemním labyrintem do jakési místnosti, kde jsem si byl JISTÝ, že nebezpečí mi už nehrozí. Běžel jsem systémem sklepních chodeb a VĚDĚL jsem přesně, kam se chci dostat. Vůbec jsem nebloudil. U „brány“ do té místnosti stála nějaká bytost, která, i přes to peklo tam nahoře, mluvila velice klidným a přívětivým hlasem. Poté, co jsem byl vpuštěn, jsem zjistil, že „od nás“ jsem tady čtvrtý. Měl jsem velikou radost, že vidím někoho známého (vůbec nevím, kdo to mohl být) a hned jsem se s nimi dal do řeči.
Nazítří po katastrofě nás „bytost od brány“ provážela (volně jsme se vznášeli prostorem) nad ruinami, ve kterých jsme poznávali „naše“ město. Jako by byly zničeny pouze nové budovy. Když jsme se bytosti ptali proč, odpověď zněla: „Měl jsem blbou náladu.“

[ 11. 2. 1998
- - -
.

Štítky:

<< hlavní­ strana

sobota, října 21, 2006

oko 15

Štítky:

<< hlavní­ strana

pátek, října 20, 2006

knihkupectví atd.

- - -
Se záměrem zakoupit níže uvedené knihy postupně navštívena 4 knihkupectví. Výsledek? Nákup úplně něčeho jiného a peněženka o pět set korun lehčí...
Původní záměr:
1) Andrzej Stasiuk: Jak jsem se stal spisovatelem (2004; 249 Kč - vyprodáno; dle sdělení knihkupce po nahlédnutí do databáze jsou v nakladatelství k dispozici poslední 3 výtisky)
2) Petr Halmay: Koncová světla (2005; 129 Kč)
Zakoupeno:
1) Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz / Poetika literárního díla 20. století (2002; 488 Kč)
2) Petr Halmay: Hluk (1997; 19 Kč)
. . .
Z banky vrácen včera zmíněný platební příkaz, čili nic.
. . .
Nastává čas vázání uzlů.
- - -

<< hlavní­ strana

čtvrtek, října 19, 2006

eroze

- - -
Vykotlávat! Nezřetelně, ale nepřetržitě... Zachytit jednotlivé fáze. PROŽITEK eroze.
Otázka: Jde tímto o destrukci stávajícího anebo o konstrukci nového? (Příklad: hmota versus uvolněný prostor.)
Jsem jednoznačně pro prostor!
. . .
Na účet odesláno deset tisíc korun - splátka září, říjen (viz zápis z 28. 8. 2006)...
- - -

<< hlavní­ strana

úterý, října 17, 2006

o/psáno

- - -
…Jen ve vzácných chvílích, kdy se nám podaří zahlédnout ve světě rým, může mysl opustit sama sebe a posloužit věcem jako most přes čas a prostor, přes vidění a paměť. Není to však jen rým. Gramatický systém existence zahrnuje všechny jazykové obrazy: přirovnání, metaforu, metonymii, synekdochu – takže každá věc ve světě skutečnosti představuje mnoho věcí, které zase ustupují mnoha dalším věcem v závislosti na tom, vedle čeho se tyto věci nacházejí, v čem jsou obsaženy, z čeho jsou vyňaty. Druhá část přirovnání často chybí. Může být zapomenuta, ukryta v nevědomí, nebo nepoužitelná...

[ Paul Auster: Vynález samoty.
[ Přeložila Petra Kůsová. Prostor, Praha 2000, str. 212
- - -
.

Štítky:

<< hlavní­ strana

pondělí, října 16, 2006

oko 14

Štítky:

<< hlavní­ strana

pátek, října 13, 2006

[ maják

- - -

Vidím tě, slyším tě,
držím tě pevně za ruku.
Kde jsi, má lásko?
Jak prozářit bílou tmu?

- - -

[[ . . . ].[ . . . ]]
.

Štítky:

<< hlavní­ strana

čtvrtek, října 12, 2006

na parkovišti

- - -
Muž s žiguli: Trochu ti popojedu.
Muž s fiatem: My se známe?
Muž s žiguli: Říkám, že ti trochu popojedu, abys mohl lépe vyjet!
Muž s fiatem: Říkám, my se známe? Že si tykáme...
- - -

<< hlavní­ strana

úterý, října 10, 2006

oko 13

Štítky:

<< hlavní­ strana

neděle, října 08, 2006

hudba na nic?

- - -
Ano, ale pouze v případě, kdy toto NIC je plnohodnotným (a jediným) hudebním nástrojem!
Zvuk vznikající reprodukcí sebe sama...
No imput mixing board Toshimaru Nakamury jednovaječně zdvojen s videoperformace Billy Roisz.
Po branné vložce představující výběh do bankomatu zakoupeno "bílé" trojCD Keith Rowe/Sachiko M/Toshimaru Nakamura/Otomo Yoshihide (646,- Kč).
. . .
Vidět zvuk ničeho a slyšet jeho obraz!
- - -

<< hlavní­ strana

pátek, října 06, 2006

[ ze mě klín

- - -

Morgány zjevů -
Sirény zel -
Zpět: Zpět: Zpět: Zpět:
Ať zcepení!

- - -

[[ . . . ].[ . . . ]]
.

Štítky:

<< hlavní­ strana

čtvrtek, října 05, 2006

oko 12

Štítky:

<< hlavní­ strana

úterý, října 03, 2006

[ sen o otcově smrti / zrcadlo

- - -

Zemřel jsi poprvé
a vrátil jsi se zpět.
– Za kachlovou chodbou,
za skleněnými dveřmi

sedíte na postelích
a díváte se na mě. –
Zemřel jsi podruhé,
zemřel jsi potřetí,

zemřel jsi počtvrté
a vrátil jsi se zpět.
Okamžik
kamene.

- - -

[[ . . . ].[ . . . ]]
.

Štítky:

<< hlavní­ strana

pondělí, října 02, 2006

oko 11

Štítky:

<< hlavní­ strana

neděle, října 01, 2006

otázka dne

- - -
Zamyslet se nad tím, co pro mě představuje určitý časový úsek, např. rok 1995...
- - -

<< hlavní­ strana